Charitný dom sv. Edity Steinovej

Sociálna starostlivosť pre chorých, bezvládnych a opustených ľudí.

Kontakty

    Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Otváracie hodiny

Pre prevádzku neevidujeme otváracie hodiny.

Nájdete nás na

Naše služby

Pre prevádzku momentálne neevidujeme žiadne služby.


Služby poskytované klientom zariadenia:

- poskytovanie stravy 5x denne, v prípade diabetes 6x denne,
- ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách
- celkové zaopatrenie, t. j. upratovanie, pranie, žehlenie osobnej a posteľnej bielizne, - pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, napr. osobná hygiena, kúpanie, pomoc pri podávaní jedla, obliekaní a vyzliekaní, dohľad atď. - záujmová, kultúrna, rekreačná a rehabilitačná činnosť, poradenstvo, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lekára a zdravotníckeho zariadenia - vybavovanie nevyhnutných úradných a osobných záležitosti klienta
- duchovná služba bez rozdielu konfesie

Stručná história:

CHDES vznikol rozsiahlou rekonštrukciou a prístavbou rodinného domu. Peniaze na odkúpenie pozemku a pôvodnej budovy darovala v r. 1996 rakúska charita. Samotné dielo vznikalo v rokoch 1999 - 2001 pričinením dobrovoľných spolupracovníkov charity. Vedenia stavby sa ujal vtedajší kaplán z Trebišova Mgr. Peter Novysedlák, ktorý k výstavbe diela dokázal motivovať obyvateľov obce, členov Združenia mariánskej mládeže a iných duchovných spoločenstiev, ale aj bezdomovcov z Azylového domu v Trebišove. Súčasne s výstavbou prebiehalo aj organizovanie zbierok, benefičných koncertov a sociálnych búrz za účelom získavania finančných prostriedkov pre pokračovanie stavby. V júli r. 2000 stavbu navštívili zástupcovia francúzskej charity, ktorých projekt natoľko oslovil, že sa ho rozhodli podporiť sumou 1.200.000,-Sk. Projekt získal finančnú podporu ako jeden z troch v rámci celej SR. Dokončenú stavbu slávnostne posvätil dňa 20. 10. 2001 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. Prví obyvatelia nastúpili 1. 11. 2001.

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.