Teresa Benedicta

Pobytové sociálne služby seniorom, chorým a ľuďom v hmotnej núdzi.

Kontakty

    Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Otváracie hodiny

Pre prevádzku neevidujeme otváracie hodiny.

Nájdete nás na

Naše služby

Pre prevádzku momentálne neevidujeme žiadne služby.


Sme neštátny subjekt pôsobiaci v sociálnej oblasti. Naše OZ Teresa Benedicta vzniklo 18. mája 2000 registráciou na MV SR v zmysle Zákona č. 83/90 Zb. Od 30. 10. 2003 sme zapísaní do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja v zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súčasnosti prevádzkujeme štyri charitné domy:

Charitný dom prof. Hlaváča (zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS))
 v prevádzke od 1. 12. 2003,
 kapacita: 29 lôžok,
 nachádza sa v podnájme v priestoroch Psychiatrickej nemocnice Michalovce na ul. A. Hrehovčíka 1,
 zariadenie získalo Cenu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Ing. Ľudovíta Kaníka: „Sociálny čin roka 2003“.

Charitný dom Eriky Jakabovej (zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS))
 v prevádzke od 1. 2. 2005,
 kapacita: 15 lôžok,
 nachádza sa v obci Vojčice, ul. M.R.Štefánika 342/76, 076 22 (okres Trebišov).

Charitný dom prof. Hlaváča (zariadeie pre seniorov (ZS))
 v prevádzke od 1. 7. 2007,
 kapacita: 37 lôžok,
 zariadenie sa nachádza v Michalovciach, na Nám. Jána Pavla II. č. 6073/7, v areáli rímsko-katolíckeho kostola.

Charitný dom Jozefa Machalu (zariadenie podporovaého bývania (ZPB) a domov sociálnych sužieb (DSS)
 v prevádzke: od 1.4.2012,
 kapacita ZPB: 17 lôžok,
 kapacita DSS: 19 lôžok,
 zariadenie sa nachádza v Trebišove, na ul. Paričovskej 2745/116,
 zariadenie je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.

Vo všetkých štyroch zariadeniach poskytujeme:

 ubytovanie,
 stravovanie,
 obslužné činnosti /resp. dohľad/.

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.