Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom

Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom poskytuje už od roku 1993.

Kontakty

    Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Otváracie hodiny

Pre prevádzku neevidujeme otváracie hodiny.

Nájdete nás na

Naše služby

Pre prevádzku momentálne neevidujeme žiadne služby.


Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom je rozpočtovou organizáciou Obce Streda nad Bodrogom.  

V súčasnosti poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu  podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre fyzické osoby, ktoré z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku alebo z iných vážnych dôvodov (napríklad vážne ochorenie, osamelosť) sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri starostlivosti o svoju osobu,  pri každodenných úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri bežných sociálnych aktivitách a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. v dôsledku čoho im hrozí stav sociálneho vylúčenia.  

Domov dôchodcov sa nachádza v priestoroch ranogotického kaštieľa z 19. storočia, ktorý bol v rokoch 1992 - 1993 rekontruovaný za účelom vytvorenia vhodného prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb pre 24 klientov.  V roku 2011 sa kapacita zariadenia rozšírila  na 40 klientov

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.