Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom

Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom poskytuje už od roku 1993.

Kontakty

Otváracie hodiny

Pre prevádzku neevidujeme otváracie hodiny.

Nájdete nás na

Naše služby

Pre prevádzku momentálne neevidujeme žiadne služby.


Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom je rozpočtovou organizáciou Obce Streda nad Bodrogom.  

V súčasnosti poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu  podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre fyzické osoby, ktoré z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku alebo z iných vážnych dôvodov (napríklad vážne ochorenie, osamelosť) sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri starostlivosti o svoju osobu,  pri každodenných úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri bežných sociálnych aktivitách a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. v dôsledku čoho im hrozí stav sociálneho vylúčenia.  

Domov dôchodcov sa nachádza v priestoroch ranogotického kaštieľa z 19. storočia, ktorý bol v rokoch 1992 - 1993 rekontruovaný za účelom vytvorenia vhodného prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb pre 24 klientov.  V roku 2011 sa kapacita zariadenia rozšírila  na 40 klientov

Pomôžeme vám ?

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.